سینی آلومینیوم خمکاری

0 out of 5 based on 0 customer ratings

سینی های آلومینیوم خمکاری در ٣ اندازه مختلف توسط دستگاه خمکارى تولید و سپس با استفاده از فورمولاسیون چربى زدایى توسط اسید سولفوریک، اسید نیتریک و سودا، آبکارى میشود.
از این سینی ها بسته به نیاز مصرف کننده استفاده هاى مختلفى میشود.

سنجش

توضیحات

سایز ۸۰: دهانه ۷۵، وزن: ۲٫۵
سایز ۹۰: دهانه ۸۵، وزن: ۳
سایز ۱۰۰: دهانه ۹۴، وزن: ۴