قابلمه خمکاری آلومینیوم ۵ رقم بزرگ

0 out of 5 based on 0 customer ratings

قابلمه های خمکاری در ۵ اندازه مختلف توسط دستگاه خمکارى تولید و سپس با استفاده از فورمولاسیون چربى زدایى توسط اسید سولفوریک، اسید نیتریک و سودا، آبکارى میشود.
این قابلمه ها به جهت سبکى وزن و آسان بودن جابجایى، بیشتر در منزل و جهت پخت برنج، آش، شوله زرد و … مورد استفاده قرار میگیرد.

سنجش

توضیحات

سایز٨٠:  دهانه ۵١، ارتفاع ٢۴، وزن: ۴/١
سایز ٩٠: دهانه ۵۶، ارتفاع ٢۶، وزن: ۵/٢
سایز ۱۰: دهانه ۶۶، ارتفاع ٣٠، وزن: ۶/۵
سایز١٢٠: دهانه ٧۵، ارتفاع ٣۴، وزن:٩/۵
سایز١۴٠: دهانه ٨٣، ارتفاع ٣٨، وزن: ١٢/۵