قابلمه هاى آلومینیوم ١٠ رقم البرز

0 out of 5 based on 0 customer ratings

قابلمه هاى ١٠ رقم البرز در ٢ سرى کوچک (۵ رقم) و بزرگ (۵ رقم) توسط دستگاه پرس هیدرولیک تولید میشود. سپس با استفاده از فورمولاسیون چربى زدایى توسط اسید سولفوریک، اسید نیتریک و سودا، آبکارى میشود.

تفاوت این محصولات با قابلمه هاى هلیا در شکل ظاهرى، به خصوص استفاده از دسته ى فلزى به جاى دسته ى آلومینیومى است که به همین دلیل بیشتر در منزل مورد استفاده قرار میگیرد.

سنجش

توضیحات

ارتفاع این قابلمه ها از ١٠، ١١ ،١٢، ١٣، ١۴ ، ١۵، ١۶، ١۶ ، ١٧ ،٢٠

وزن ۵ رقم کوچک: ۳٫۹

وزن ۵ رقم بزرگ: ۸٫۴