قابلمه هاى پرسی آلومینیوم ١٠ رقم هلیا

0 out of 5 based on 0 customer ratings

قابلمه هاى پرسى هلیا در ١٠ سایز مختلف توسط دستگاه پرس هیدرولیک تولید میشود سپس با استفاده از فورمولاسیون چربى زدایى توسط اسید سولفوریک، اسید نیتریک و سودا، آبکارى میشود.
مورد مصرف: به سبب شکل ظاهرى ساده آن، بیشتر در آشپزخانه هاى صنعتى مورد استفاده قرار میگیرد.

سنجش

توضیحات

ارتفاع این قابلمه ها از ١۶، ١٧، ١٩، ١٩، ٢١ ، ٢١ ، ٢٣ ،٢۴ ، ٢٨ ، ٣٠

وزن ۴ رقم ریز:۷٫۵ – وزن ٣ رقم میانه:١٠ – وزن ٣ رقم بزرگ: ۱۸٫۵

وزن کل: ٣۶